ข้อมูลคุณภาพ

หัวข้อที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บ้านอิศรา.....ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

โปรดอ่านทำความเข้าใจก่อนเข้าใช้งานบริษัทของทางเว็บไซต์

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทซีซีเอ็มดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) และบริษัทในเครือ

ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564

บริษัท ซีซีเอ็มดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) พร้อมด้วยบริษัทในเครือของเรา มีความมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน เราได้พัฒนานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแสดงถึงการดำเนินงานของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงกระบวนการในการเก็บรวบรวม, การใช้งาน, การเปิดเผย, การโอนย้าย, และการจัดเก็บข้อมูล นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้ทราบถึงสิทธิที่ท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

เราขอเชิญชวนท่านให้ใช้เวลาศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างละเอียด เพื่อทราบถึงวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้ความช่วยเหลือและตอบคำถามที่ท่านมีเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และปฏิบัติตามขอบเขตและวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีความเป็นธรรม เราจะจำกัดการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ การพัฒนา และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โดยการเก็บรวบรวมจะทำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

เมื่อท่านติดต่อกับเราหรือบริษัทในเครือ เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อการให้บริการและอาจมีการแชร์ภายในกลุ่มบริษัท การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามนโยบายนี้ และเราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวม ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น เช่น:

 1. การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่อาจส่งผลต่อชีวิตหรือสุขภาพ
 2. เพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือเตรียมการสำหรับการทำสัญญา
 3. ตามความจำเป็นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 4. สำหรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีทางกฎหมาย
 5. เมื่อการขอความยินยอมไม่สามารถทำได้ทันทีในสถานการณ์ที่เร่งด่วน
 6. การดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบุคคลอื่น
 7. เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำประวัติศาสตร์, จดหมายเหตุ, การศึกษาหรือวิจัยที่มีการจัดการป้องกันข้อมูลอย่างเหมาะสม

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าเยี่ยมชมโครงการของเรา ไม่ว่าจะผ่านจุดให้บริการหรือสื่อออนไลน์, การซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ, การสมัครสินเชื่อ, การลงทะเบียนเพื่อเข้าเยี่ยมชมหรือรับสิทธิพิเศษ, การเชื่อมต่อกับบริการของเรา, การติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย, การแชร์หรือเชิญผู้อื่นเข้าร่วมบริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บรวบรวมโดยเรา

ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมมีดังนี้:

 1. ข้อมูลระบุตัวตน: ชื่อ, นามสกุล, ภาพถ่าย, เพศ, วันเกิด, หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขระบุตัวตนอื่นๆ
 2. ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, Line ID
 3. ข้อมูลการชำระเงิน: รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน, ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต, รายละเอียดบัญชีธนาคาร
 4. ข้อมูลการเข้ารับบริการ: รวมถึงความต้องการที่พักอาศัย
 5. ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด: เช่น การลงทะเบียนกิจกรรม
 6. ข้อมูลสถิติ: การเข้าชมเว็บไซต์, โครงการ, การใช้บริการ
 7. ข้อมูลจากการใช้งานเว็บไซต์: เช่น IP Address, Cookies

การเก็บข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถให้บริการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของคุณ

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้
  • หากคุณแสดงออกว่าสนใจที่จะรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา ร้องขอการบริการลูกค้า
  • หากคุณทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเราหรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานกิจกรรมออนไลน์ หรือการโต้ตอบทาง E-Mail หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างเราและคุณ
  • หากคุณมาเยี่ยมชมสำนักงาน โครงการของเรา
 2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาจากบุคคลที่สามหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
  • เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งบุคคลที่สามที่เราซื้อข้อมูลส่วนบุคคลและรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณ
  • ผู้บริการบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ

โดยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้

 1. ทาง E-Mail
 2. ทางโทรศัพท์
 3. ได้รับเป็นเอกสารโดยตรง

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่เราหรือผู้ให้บริการของเรา เช่น ข้อมูลของคู่สมรส บุตร บิดามารดา ฯลฯ โดยการส่งข้อมูลนั้นคุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวและได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เราได้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ในเอกสารฉบับนี้

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลต่างๆ ดังนี้:

 1. เพื่อให้บริการลูกค้า การรับประกัน การบริการหลังการขาย และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 2. เพื่อวิจัยตลาดและการวิเคราะห์สถิติ
 3. เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
 4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 5. เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลและเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของคุณ
 6. เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราหรือของผู้จำหน่าย ตัวแทน หรือพันธมิตร
 7. เพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือการเงิน เช่น การสมัครสินเชื่อ การเรียกเก็บเงิน การชำระเงิน
 8. เพื่อการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือรับมือกับข้อร้องเรียน
 9. เพื่อรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการ
 10. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย, ข้อกำหนด, ระเบียบ, หรือการร้องขอจากหน่วยงานรัฐ

ในบางกรณี เราอาจแจ้งวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงเมื่อเราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์นั้นๆ นอกเหนือจากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น โดยจะมีการแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจน

6. การเปิดเผย ส่ง และโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจทำการเปิดเผย ส่ง และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม ทั้งในและนอกประเทศไทย ซึ่งจะดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยและความเหมาะสมตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือคู่ค้าที่ให้บริการหรือทำงานในนามของเรา
 2. หุ้นส่วนทางธุรกิจหรือพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 3. ร้านค้า ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่เรา
 4. ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และทนายความ
 5. ธนาคารและผู้ให้บริการทางการเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิตหรือเดบิต
 6. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 7. หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้

การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูลดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสองรูปแบบ คือ เอกสารในรูปแบบกระดาษ (Hard Copy) และข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft Copy) โดยทั้งสองรูปแบบนี้จะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยในระบบเซิร์ฟเวอร์ที่มีมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เราใช้มาตรการทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการใช้โปรโตคอลความปลอดภัย เช่น SSL สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็นตามที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ภาษีอากร และการบัญชี

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบออกจากระบบของเรา ในกรณีที่มีข้อมูลใดไม่สามารถลบออกได้ทั้งหมดเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค เราจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้งานข้อมูลดังกล่าวต่อไป

8. สิทธิเจ้าของข้อมูล

คุณมีสิทธิในการดำเนินการต่างๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังนี้:

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: คุณมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีอยู่ และสามารถขอรับสำเนาข้อมูลนั้น รวมทั้งขอให้เราเปิดเผยวิธีที่เราได้รับข้อมูลนั้น
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล: คุณมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
 • สิทธิในการลบข้อมูล: คุณมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลบางประการ
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล: คุณสามารถขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลบางประการ
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: คุณมีสิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวคุณเอง
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล: คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เมื่อมีเหตุผลบางประการ

ทั้งนี้ การใช้สิทธิเหล่านี้สามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดตามกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำหนดไว้

9. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีการใช้งานที่จำกัดเฉพาะบริการและเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากคุณคลิกลิงก์ที่นำไปยังเว็บไซต์อื่นจากเว็บไซต์ของเรา คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งอาจมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากเว็บไซต์ของเรา

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะถูกทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามันสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทุกครั้งที่มีการแก้ไขนโยบาย จะมีการระบุ “วันที่มีผลบังคับใช้” หรือ “วันที่ปรับปรุงล่าสุด” ที่ด้านบนของเอกสารนโยบาย ในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ เราจะทำการแจ้งให้ทราบผ่านการอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราอย่างรวดเร็ว หรืออาจติดต่อคุณผ่านทางอีเมลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา นอกจากนี้, คุณจะมีโอกาสที่จะทบทวนการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจถึงวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้งานและคุ้มครอง

10. ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิใด ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ได้ที่:

 • บริษัทซีซีเอ็มดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • ที่ตั้ง: 475/11 ม.7 ซอยรดป่าสามกษัตริย์ ตำบลหมู่ม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 • อีเมล: mountain_bird@hotmail.com
 • โทร: 081-154-8554

ผ่านช่องทางเหล่านี้ คุณสามารถสอบถามข้อมูล ให้คำแนะนำ หรือทำการใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โปสเตอร์บ้านอิศรา