ข้อมูลคุณภาพ

หัวข้อที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บ้านอิศรา.....ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

โปรดอ่านทำความเข้าใจก่อนเข้าใช้งานบริษัทของทางเว็บไซต์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

บริษัทซีซีเอ็มดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) และบริษัทในเครือ

ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564

บริษัทซีซีเอ็มดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ขอต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ www.baanissara.com ซึ่งได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของบริษัท เช่น คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ ตรวจสอบข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุด รวมถึงเป็นช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และลูกค้า เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที

เรามุ่งมั่นปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ก่อนการใช้งานเว็บไซต์ ขอให้ผู้ใช้บริการทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างละเอียด การใช้งานเว็บไซต์ถือว่าคุณยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราขอความกรุณาให้คุณหยุดการใช้งานเว็บไซต์ทันที

1. เงื่อนไขการให้บริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการต่อบุคคลใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกภาพของผู้ใดก็ตามที่ละเมิดหรือพยายามละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ โดยการดำเนินการดังกล่าวสามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้บริการยินยอมและรับทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงข้อความ บทความ กราฟิก สัญลักษณ์ ปุ่มไอคอน รูปภาพ วิดีโอ เสียง เพลง ดนตรีประกอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โลโก้ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ข้อมูลธุรกิจ และอื่นๆ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ทางปัญญาของบริษัทเท่านั้น

บริษัทมีสิทธิ์และอำนาจในการควบคุมการใช้เนื้อหาดังกล่าว และห้ามไม่ให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ จำหน่าย ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือกระทำใดๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ทางลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม

3. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการค้นหาข้อมูล บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทไม่มีส่วนควบคุม ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือลิงก์ใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม การตัดสินใจใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอบนเว็บไซต์เหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง บริษัทไม่มีอำนาจในการควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้

4. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

 1. ห้ามใช้บริการนี้สำหรับการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือกระทำใด ๆ ที่อาจเป็นการทำให้เสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา หรือพระมหากษัตริย์
 2. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงระบบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
 3. ห้ามใช้บริการอีเมลที่ได้รับในทางที่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนหรือความรำคาญต่อผู้อื่น
 4. ห้ามส่งอีเมลที่เป็น SPAM หรือที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับ
 5. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเซิร์ฟเวอร์
 6. ห้ามใช้บริการในการเก็บหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ลามก อนาจาร ผิดกฎหมาย หรือข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์
 7. ห้ามใช้บริการในการเก็บหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้เซิร์ฟเวอร์ในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่น

การละเมิดข้อตกลงเหล่านี้อาจนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

5. การจำกัดความรับผิดชอบ

 1. การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผ่านอีเมลหรือโฮมเพจของสมาชิก จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการนั้นเอง โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ
 2. บริษัทไม่รับผิดชอบในเรื่องของประสิทธิภาพ ความล่าช้า ข้อผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของบริษัท

6. การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการที่ส่งอีเมลในลักษณะ SPAM ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ และตกลงชดใช้ค่าเสียหายในทุกกรณี

 1. บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการตามคำขอของเจ้าหน้าที่รัฐ
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกบริการทันทีหากพบการละเมิดข้อตกลงหรือการกระทำที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเซิร์ฟเวอร์
 3. บริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลที่พยายามทำอันตรายต่อระบบเซิร์ฟเวอร์ และมีสิทธิ์ยกเลิกหรือระงับบริการเพื่อสอบสวนหาสาเหตุ
 4. เว็บไซต์นี้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หากผู้ใช้บริการพบหรือทราบข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าว ขอให้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

7. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้จากเอกสารนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

8. การแก้ไขเพิ่มเติม

ผู้ใช้บริการต้องติดตามการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบริการอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบริการแล้ว หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการต่อไปโดยไม่มีข้อจำกัด จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ โดยทันที และไม่สามารถอ้างว่าไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเป็นเหตุผลในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความและการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้จะดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายของไทย

โปสเตอร์บ้านอิศรา